Om Lassensminde

KONTAKT INFO

Formand:

Sanne B. Pedersen


E-mail: post@lassensminde.dk


Bank Konto:

2280 - 0282671476


Årligt kontiget: kr. 200,-

Betalingsfrist: 1. juni

BESTYRELSEN

Formand

Sanne

Brendstrup Pedersen

Næstformand

Thomas

Høimark

Kasserer

Jette

Thor Nielsen

Menigt medlem

Rolf

Snekkerup

Menigt medlem

Paul

Thalund

Instant payment